Obligatia de a avea un registru de numerar forfetar

Administrãm un magazin în care se înregistreazã cifra de afaceri menținând în același timp casa de marcat. Foarte des, clienții doresc sã cumpere valutã strãinã pentru bunurile achiziționate, în special în euro. Este posibil sã înregistrați casa de marcat în valutã strãinã?

În contractul cu art. 111 alin. 3a pct. 1 din Legea TVA, ține evidența cu casele de marcat, contribuabilii TVA sunt obligați sã facã o imprimare a unei chitanțe fiscale sau facturã din toate vânzãrile și sã elibereze un document tipãrit clientului.

În § 10 alin. 1 punct 14 din Regulamentul privind condițiile tehnice, precum și în § 8 alin. 1 punctul 14 din regulamentul privind casele de marcat, care are informații care trebuie luate în considerare în contul fiscal, trebuie sã însemnã neapãrat moneda în care se înregistreazã vânzarea, cel puțin pentru întreaga sumã de vânzãri brute.

Principalele criterii și condiții tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã registrele sunt prevãzute la articolul 2 din Regulamentul privind condițiile tehnice.

Astfel, în cazul § 14 alin. 1 din acest program de vânzare în magazin ar trebui sã aibã, printre altele Funcția: permite introducerea de contribuabil redenumirea moneda în care inventar trebuie sã înregistreze vânzarea sau comanda rapidã a acesteia, și, de asemenea programate în avans a schimbãrii prin introducerea de momente de timp și de schimbare; economie de timp și de stocare de timp începe sã ținã registre de vânzãri în aceastã monedã în memoria fiscalã, precum și conversia sumei din valoarea vânzãrilor brute în valute strãine, rezultatul conversiei, împreunã cu costul mesei și depunerea plãții dorește sã fie plasate pe contul fiscal logo-fiscale marcate unitãți de date ; conversia trebuie fãcutã cu o precizie de cel puțin șase zecimale, iar rezultatul conversiei trebuie rotunjit la douã zecimale.

Și pentru a marca abrevierea denumirilor de valutã strãinã se referã la denumirile care sunt deservite de Nasz Bank Polski.

Astfel, în cazul în care un contribuabil are o idee de a vinde materiale pentru a lucra consumatorii care plãtesc în valoarea de valute strãine, astfel încât de regulã, trebuie sã fie în mãsurã sã se înregistreze în numerar, decorate într-o relație care va permite rata de schimb de conversie.

Pe formular, care a fost prezent în cazul în care se poate concluziona cã prețul pentru bunurile achiziționate sunt prezentate în euro, în cursul atunci când valoarea va fi evidențiatã în moneda localã. Rețete care lucreazã TVA-ul nu reglementeazã problemele pe care trebuie sã le luãm cursul de schimb pentru conversia sumei de zloți polonezi la euro.