Gastronomia cazinourilor 2017

Fiecare antreprenor care este un registru de numerar în compania sa se luptã în fiecare zi cu cea de-a doua problemã pe care aceste vase le pot genera. Ca orice echipament electronic, casele de marcat nu sunt libere de caracteristici și uneori pot strica. Nu toți proprietarii de afaceri știu cã în orice element în care înregistrarea se terminã cu ajutorul unui casier de numerar, ar trebui sã aibã un dispozitiv nou - acum, în caz de defalcare a acestei chei.

Lipsa unui casier de back-up în timp ce vând produsele sau ajutorul poate duce la impunerea de sancțiuni de cãtre biroul fiscal, deoarece acest lucru va împiedica încãlcarea listei de vânzãri în momentul defectãrii dispozitivului principal. Documentele stocate în conformitate cu casele de marcat ar trebui sã includã o broșurã de service pentru case de marcat. În acest material, nu numai cã sunt introduse toate reparațiile dispozitivului, dar existã și informații despre fiscalizarea casetelor sau schimbul de gânduri. În timpul lucrãrilor de serviciu, trebuie de asemenea sã fie introdus un numãr unic, care a fost dat biroului de numerar de cãtre biroul fiscal, numele societãții și adresa sediului în care se utilizeazã numerarul. Toate aceste note sunt necesare în cazul inspecțiilor de la biroul fiscal. Toate cãile ferate conștiente de casa de marcat, în timp ce schimbarea sa este adiacentã sarcinilor unui serviciu specializat, cu care fiecare antreprenor care utilizeazã casele de marcat ar trebui sã constituie un contract semnat. Ce este departe - vã rugãm sã informați biroul fiscal cu privire la o anumitã schimbare a tehnicianului de serviciu al casierului. Vânzãrile la case de marcat ar trebui sã funcționeze într-o manierã continuã, astfel încât, dacã registrul de numerar este plin, trebuie sã schimbați opinia despre cea proaspãtã, amintindu-vã de citirea memoriei. Citirea memoriei în casa de marcat poate constitui, chiar și atunci când repararea acesteia, efectuatã numai de o entitate autorizatã. În plus, aceastã activitate trebuie încheiatã în prezența unui angajat al Biroului fiscal. De la citirea casei de marcat fiscale se întocmește un raport adecvat, chiar în copie, care se adreseazã biroului fiscal și rãmâne la întreprinzãtor. Ea impune ca acest protocol sã fie pãstrat împreunã cu noi documente legate de caseta de marcat - funcționarea acestuia poate duce la impunerea unei sancțiuni de cãtre birou.